^Terug naar boven
Contact Information
Telephone: 0032 (0)89 56 04 97
e-mail:infotamaaseik@g-o.be

Technisch Atheneum Maaseik

 • 1 TA Maaseik

  TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar
  Read Me...
 • 2 TA Maaseik

  BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS ( BSO ) Deze studierichtingen zijn bestemd voor leerlingen die – met het oog op een job – een praktische opleiding willen volgen. Je bouwt praktische kennis van je studiegebied op door het uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische context.
  Read Me...
 • 3 TA Maaseik

  7de ALGEMEEN JAAR Wie het 7de jaar met succes afsluit, behaalt bovendien het diploma Secundair Onderwijs, een duidelijke meerwaarde voor deze BSO-opleiding.
  Read Me...
 • 4 TA Maaseik

  LEERLINGBEGELEIDING Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of
  Read Me...
 • 5 TA Maaseik

  WAT IS EEN CLB? Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Read Me...

Verzorging

Ga je graag en vlot om met mensen van verschillende leeftijden, dan is de studierichting verzorging iets voor jou.
Je wordt voorbereid op dienende en verzorgende taken. Naast enkele algemeen vormende vakken krijg je ook typische vakken aangeboden; zo verwerf je de theoretische basis en tijdens de praktijklessen de basistechnieken.

Het 5de jaar (1ste leerjaar van de 3de graad) verzorging sluit perfect aan op de studierichting verzorging-voeding (2de graad); ook hier staat een vlotte omgang met zowel kinderen als bejaarden centraal.

Naast algemene vorming liggen de accenten op: zorg voor woon- en leefsituatie, omgangsdeskundigheid, sociale en communicatieve vaardigheid, spel en animatie-vaardigheid, verzorgende taken bij kinderen en bejaarden, stages in instellingen.

COPYRIGHT TA Maaseik