^Terug naar boven
Contact Information
Telephone: 0032 (0)89 56 04 97
e-mail:infotamaaseik@g-o.be

Technisch Atheneum Maaseik

 • 1 TA Maaseik

  TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar
  Read Me...
 • 2 TA Maaseik

  BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS ( BSO ) Deze studierichtingen zijn bestemd voor leerlingen die – met het oog op een job – een praktische opleiding willen volgen. Je bouwt praktische kennis van je studiegebied op door het uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische context.
  Read Me...
 • 3 TA Maaseik

  7de ALGEMEEN JAAR Wie het 7de jaar met succes afsluit, behaalt bovendien het diploma Secundair Onderwijs, een duidelijke meerwaarde voor deze BSO-opleiding.
  Read Me...
 • 4 TA Maaseik

  LEERLINGBEGELEIDING Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of
  Read Me...
 • 5 TA Maaseik

  WAT IS EEN CLB? Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Read Me...

 

Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar tewerkstelling) is deze onderwijsvorm in onze school puur doorstromingsonderwijs.

Iedere leerling gaat in principe verder studeren in het HOGER ONDERWIJS.
De studierichtingen in het TSO zijn minder abstract dan die in het ASO. Toch moet de leerling voor de meeste vakken leerstof studeren en inoefenen. Deze leerinhouden zijn concreetherkenbaar voor de leerling en sterk gekleurd naar de studierichting.

Het aantal uren praktijk om vaardigheden in te oefenen is veeleer beperkt.
In het zesde jaar lopen de leerlingen één of twee weken stage in bedrijven en instellingen. Zo maken ze kennis met hun toekomstige werkomgeving. Bovendien beïnvloedt deze stage in belangrijke mate hun studiekeuze:
- de leerlingen een algemene, culturele en maatschappelijke vorming geven zodat een ruime keuze aan specialisatie-mogelijkheden voor hen open blijft;
- de leerlingen voorbereiden om met ruime kans op slagen door te stromen naar de professionele bacheloropleidingen in de hogeschool;
- de leerlingen opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in de overheidsdienst, het bedrijfsleven of de dienstensector.

 

Studierichtingen:

- Elektromechanica

- Sociale en Technische Wetenschappen

- Handel (2de graad)/Boekhouden

- Informatica (3de graad) 

 

COPYRIGHT TA Maaseik