^Terug naar boven
Contact Information
Telephone: 0032 (0)89 56 04 97
e-mail:infotamaaseik@g-o.be

Technisch Atheneum Maaseik

 • 1 TA Maaseik

  TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar
  Read Me...
 • 2 TA Maaseik

  BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS ( BSO ) Deze studierichtingen zijn bestemd voor leerlingen die – met het oog op een job – een praktische opleiding willen volgen. Je bouwt praktische kennis van je studiegebied op door het uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische context.
  Read Me...
 • 3 TA Maaseik

  7de ALGEMEEN JAAR Wie het 7de jaar met succes afsluit, behaalt bovendien het diploma Secundair Onderwijs, een duidelijke meerwaarde voor deze BSO-opleiding.
  Read Me...
 • 4 TA Maaseik

  LEERLINGBEGELEIDING Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of
  Read Me...
 • 5 TA Maaseik

  WAT IS EEN CLB? Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Read Me...

Toelatingsvoorwaarden

Het 3de jaar (1ste leerjaar van de 2de graad) Kantoor-Verkoop van het beroepssecundair onderwijs is toegankelijk voor de leerlingen die een 2de jaar (2de leerjaar van de 1ste graad) van het secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd.
Worden eveneens toegelaten: die leerlingen die de leeftijd van 15 jaar bereiken voor 31 december en voor wie de toelatingsklassenraad een gunstig advies uitbrengt.

Leerlingen die in een 4de leerjaar (2de leerjaar van de 2de graad) beroeps- of technisch onderwijs geslaagd zijn, kunnen de studierichting Kantoor volgen.

COPYRIGHT TA Maaseik