^Terug naar boven
Contact Information
Telephone: 0032 (0)89 56 04 97
e-mail:infotamaaseik@g-o.be

Technisch Atheneum Maaseik

 • 1 TA Maaseik

  TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar
  Read Me...
 • 2 TA Maaseik

  BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS ( BSO ) Deze studierichtingen zijn bestemd voor leerlingen die – met het oog op een job – een praktische opleiding willen volgen. Je bouwt praktische kennis van je studiegebied op door het uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische context.
  Read Me...
 • 3 TA Maaseik

  7de ALGEMEEN JAAR Wie het 7de jaar met succes afsluit, behaalt bovendien het diploma Secundair Onderwijs, een duidelijke meerwaarde voor deze BSO-opleiding.
  Read Me...
 • 4 TA Maaseik

  LEERLINGBEGELEIDING Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of
  Read Me...
 • 5 TA Maaseik

  WAT IS EEN CLB? Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Read Me...

Hout

Na enkele jaren van stagnatie neemt hout als biologisch natuurproduct in de bouw- en meubelindustrie weer een bevoorrechte plaats in. Houtbewerking is zowel een kunst als een kunde.

Onze houtbewerkers verwerven vaardigheden zoals zagen, schaven, schuren, boren en kappen. Zij leren de verschillende houtsoorten met hun toepassingen kennen. Het snijgereedschap kunnen zij slijpen en onderhouden.

Stapsgewijs verruimen ze hun kennis en leren de moderne machines instellen en erop werken.
Op het einde van de cyclus houtbewerking is de leerling in staat zelfstandig eenvoudige ramen, deuren en daken te vervaardigen.


Deze studie duurt 4 jaar. In het Maasland is het Technisch Atheneum Campus van Eyck de enige school die een erkend getuigschrift houtbewerking uitreikt.


In het 7de jaar wordt de praktische kennis verder uitgebreid en kunnen de leerlingen het diploma Secundair Onderwijs behalen.

COPYRIGHT TA Maaseik