^Terug naar boven
Contact Information
Telephone: 0032 (0)89 56 04 97
e-mail:infotamaaseik@g-o.be

Technisch Atheneum Maaseik

 • 1 TA Maaseik

  TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar
  Read Me...
 • 2 TA Maaseik

  BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS ( BSO ) Deze studierichtingen zijn bestemd voor leerlingen die – met het oog op een job – een praktische opleiding willen volgen. Je bouwt praktische kennis van je studiegebied op door het uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische context.
  Read Me...
 • 3 TA Maaseik

  7de ALGEMEEN JAAR Wie het 7de jaar met succes afsluit, behaalt bovendien het diploma Secundair Onderwijs, een duidelijke meerwaarde voor deze BSO-opleiding.
  Read Me...
 • 4 TA Maaseik

  LEERLINGBEGELEIDING Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of
  Read Me...
 • 5 TA Maaseik

  WAT IS EEN CLB? Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Read Me...

Elektromechanica

De industrie toont grote belangstelling voor afgestudeerden van de studierichting elektromechanica - zodanig zelfs dat de vraag naar gediplomeerden groter is dan het aanbod.

De werktuigkundige of mecanicien blijft zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling, montage en het onderhoud van het "productiemiddel", m.a.w. de machine. Ook in de elektronische industrie geldt deze waarheid.


De elektro-mecanicien is een bekwaam ontwerper en werkplaats-technicus. Een goede kennis van meet- en regeltechniek is daarvoor essentieel.
Hij is op de hoogte van hydraulica, pneumatica en elektronica. Hij kan zelfstandig werken met computer-gestuurde machines. Deze vaardigheden en kennis willen de leerkrachten van het Technisch Atheneum Campus Van Eyck je bijbrengen.

Tevens word je door ons team degelijk voorbereid op verdere studies in het HOGER ONDERWIJS.

COPYRIGHT TA Maaseik