^Terug naar boven
Contact Information
Telephone: 0032 (0)89 56 04 97
e-mail:infotamaaseik@g-o.be

Technisch Atheneum Maaseik

 • 1 TA Maaseik

  TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar
  Read Me...
 • 2 TA Maaseik

  BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS ( BSO ) Deze studierichtingen zijn bestemd voor leerlingen die – met het oog op een job – een praktische opleiding willen volgen. Je bouwt praktische kennis van je studiegebied op door het uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische context.
  Read Me...
 • 3 TA Maaseik

  7de ALGEMEEN JAAR Wie het 7de jaar met succes afsluit, behaalt bovendien het diploma Secundair Onderwijs, een duidelijke meerwaarde voor deze BSO-opleiding.
  Read Me...
 • 4 TA Maaseik

  LEERLINGBEGELEIDING Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of
  Read Me...
 • 5 TA Maaseik

  WAT IS EEN CLB? Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Read Me...

 

Wat is een CLB?    

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

De leerling staat hierbij centraal
De dienstverlening is gratis
Geheimhouding van gegevens is gegarandeerd
Begeleiding is een recht, geen plicht
Begeleiding wordt gestart op vraag van de leerlingen of de ouders
Het medisch schooltoezicht en begeleiding bij spijbelgedrag zijn wel verplicht

Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team om zo goed mogelijk aan de hulpvraag te beantwoorden:

Psycho-pedagogisch consulent: Nath Vandeweert This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maatschappelijk werker: Lindsay Gielkens This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Paramedisch werker: Karin Kelchtermans This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Arts: Vera Vanvaerenbergh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Leren en studeren: leermoeilijkheden, leerstoornissen, studievaardigheden, ontwikkelingsstoornissen, ...
Onderwijsloopbaanbegeleiding: leerplichtbegeleiding, studiekeuzebegeleiding, overgang naar buitengewoon onderwijs, arbeidsmarkt, ...
Psycho-sociaal functioneren: opvoedingsproblemen, gedragproblemen, verslaving, sociale vaardigheden, ...
Preventieve gezondheidszorg: vaccinatie, psychomotoriek, hygiëne, seksuele problemen, ...

Op welke domeinen is het CLB actief? Waar en wanneer kan men het CLB bereiken?
Waar?
Burgemeester Philipslaan 20A
3680 Maaseik.
Tel.: 089/56 09 60 

Wanneer? 
Maandag-vrijdag 08.30 - 12.00 / 13.00 – 16u30
Gesloten
Kerst- en paasverlof
16 juli - 16 augustus


Tijdens de andere verlofperioden op afspraak

 

COPYRIGHT TA Maaseik