^Terug naar boven
Contact Information
Telephone: 0032 (0)89 56 04 97
e-mail:infotamaaseik@g-o.be

Technisch Atheneum Maaseik

 • 1 TA Maaseik

  TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar
  Read Me...
 • 2 TA Maaseik

  BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS ( BSO ) Deze studierichtingen zijn bestemd voor leerlingen die – met het oog op een job – een praktische opleiding willen volgen. Je bouwt praktische kennis van je studiegebied op door het uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische context.
  Read Me...
 • 3 TA Maaseik

  7de ALGEMEEN JAAR Wie het 7de jaar met succes afsluit, behaalt bovendien het diploma Secundair Onderwijs, een duidelijke meerwaarde voor deze BSO-opleiding.
  Read Me...
 • 4 TA Maaseik

  LEERLINGBEGELEIDING Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of
  Read Me...
 • 5 TA Maaseik

  WAT IS EEN CLB? Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Read Me...

Centrale Verwarming & Sanitaire Installaties

De moderne verwarmingstechniek/ sanitaire installaties in al haar facetten is een complexe materie, die een voortdurende specialisatie en diversificatie vereist.

"De" vakman voor uw centrale verwarming en sanitaire installatie is dan ook een expert in het buizenfitten. Hij beheerst verschillende las- en soldeertechnieken voor stalen, non-ferro- en kunststofpijpen.
Hij slaagt in de feilloze mechanische montage van het sanitair en de verwarmings- en gasinstallaties. Gas- en olieverbranding hebben voor hem geen geheimen. Hij beschikt ook over een goede kennis van bouwkunde, omdat hij in staat moet zijn gepaste installatieschema's te tekenen en de overeenkomstige berekeningen van leidingen en warmteverliezen te maken.  Een zeer goede kennis van elektrotechniek, regeltechniek en steeds meer toegepaste elektronica is onontbeerlijk. Dit is het profiel van uw vakman centrale verwarming/sanitaire installatie. Voor de leerkrachten van het Technisch Atheneum Campus Van Eyck is het een uitdaging aan zijn opleiding te mogen werken.   Via het 7de jaar kan de leerling het diploma van Secundair Onderwijs behalen.

COPYRIGHT TA Maaseik